zondag, december 17, 2017
Clubinfo Historie

Historie

Lambert Schepers en Willy Hendriks, richtten in het jaar 1968 de “Globetrotters” op. Een ploegje dat louter bestond uit jongens van Kanne. In 1969 sloten zij aan bij de Luikse liefhebbersbond, nadat zij konden spelen op het voetbalveld gelegen op het prachtige domein van het nog bestaande kasteel “Caestert”. De naam van de ploeg veranderde in Kanne vv. Begin de jaren ’70, bij opvullingswerken, ruilde de gemeente  Kanne gronden met de ENCI. Zo werd er rond 1971 een “weide in goede staat” aangelegd door de ENCI. Dit is nu het huidige veld van Kanne vv.

Op 29 juni 1973 schreef de club zich in bij de KBVB met 2 ploegen in de afdeling “reserven”. Er werden toen 38 clubleden ingeschreven. VZW Kanne vv werd opgericht op 29 december 1974 en verscheen op 20 mrtruari 1975 in het Staatsblad. In die beginjaren heeft Kanne vv tweemaal de promotie naar 3e provinciale kunnen bewerkstelligen. Daarna zijn de sportieve resultaten, mede door het vertrek van vele jonge mensen uit Kanne, niet altijd even rooskleurig geweest. Kanne vertoeft nu reeds langere tijd in 4e klasse, mede gelegen in het feit dat Kanne een klein dorpje en er maar mondjesmaat aanwas uit eigen dorp is. Hierdoor is Kanne vv genoodzaakt zich op de “transfer-markt” te begeven, maar de financiële middelen zijn zeer beperkt. Daarnaast richt Kanne vv zich op spelers die de oude waarden van het amateurvoetbal nog volgen.

Momenteel, we spreken nu van medio 2012, wordt er druk overleg met de gemeente gevoerd om de goedkeuring voor de nieuwe locatie te verkrijgen. Officieel zouden we in 2010 weg moeten maar de gemeente heeft ons nog niks nieuws aan kunnen bieden. U ziet, we zijn twee jaar over tijd maar zijn en blijven afhankelijk van de gemeente in deze. 

De bouwtekeningen zijn reeds klaar, de manschappen zijn al in opperste staat van paraatheid en wanneer de gemeente Riemst groen licht geeft kunnen we direct starten met onze nieuwbouw. Onze huidige accomodatie is echt niet meer van deze tijd en het schaamrood staat ons langzaam op de kaken. Gasten kunnen we niet meer ontvangen zoals dit bij deze tijdsperiode toch wel zou moeten zijn. Een goede en mooie accomodatie is toch wel een must.

Als Kanne vv kunnen we stellen dat de samenwerking met de gemeente vrij stroperig is, maar dat we er nog alle vertrouwen in hebben dat het nieuwe veld er gaat komen. Niet alleen voor Kanne vv, maar voor het hele dorp zou dat een enorme plus zijn. 

Hoofdsponsors Kanne vv